Stefan Zweig citáty


„Jedinec může vehnat masu do vášně, ale téměř nikdy se mu již nepodaří rozpoutanou vášeň opět spoutat.“

„Iluze není možné setřást tak lehce jako rtuť teploměru.“

„Svoboda není možná bez autority, jinak by se proměnila v chaos. A autorita není možná bez svobody, jinak by se proměnila v tyranii.“

„Historie, ta nemá kdy na spravedlnost.“

„Skvělí jsou vždy hrdinové, které nikdo nezná.“

„Šťastný člověk nevnímá čas.“

„Každému, kdo je účasten na cizím osudu, je odňato něco svobody z osudu vlastního.“

„Neopětovat žádost ženy znamená též zničit její hrdost, urazit její stud...“

„Cizoložství, je vlastně krádež, uchvácení cizího těla. V takových chvílích téměř každá žena vyzrazuje nejskrytější tajemství svého manžela, jenž jej olupuje o to nejlidštější tajemství jeho síly nebo jeho sladkosti.“

„Omyl tisíců uhájí vždy své právo proti pravdě jednotlivce.“

„Žádná vina není zapomenuta, když o ní ví svědomí.“

„Strach a pokora se dají vynutit, úcta a vážnost nikoli.“

„Neštěstí činí zranitelným a neustálé utrpení nespravedlivým.“

„Jsme vděčni velkému muži, ukáže-li nám své slabosti, které ho činí lidským.“

„Dlouho trvající utrpení unaví nejen nemocného , ale i soucit druhých.“

„Ze smutku se nezrodí žádný čin.“


Další vybraní autoři

> Jan Werich > Kurt Cobain > Oscar Wilde > Woody Allen > Sofoklés
< Zpět na výpis autorů