Marcus Aurelius citáty


„Všude tam, kde lze žít, lze žít dobře.“

„Lepší je výčitka od chytřejšího, než pochvala od hloupějšího.“

„I kdybys zlostí pukl, přesto budou lidé stále jednat stejně.“

„V životě člověka je jeho čas jen okamžik. Vše, co jest tělo, je plynoucí voda, a vše, co jest jeho duše, jen sny a páry.“

„Svět je změna a život je trvalý protiklad.“

„Přestaň už vykládat o tom, jaký asi má být dobrý člověk. Raději už jím buď!“

„Kde člověk upadl, tam musí vstát, aby se opět dostal nahoru.“

„Buď jen pevný útes, o který se jedna za druhou tříští vlny života.“

„Bylo by hloupé trápit se kvůli vnějšímu světu. On sám se o sebe nestará.“

„Bolest je živá představa o bolesti. Donuťte vůli, abyste změnili tu představu, odvrhněte ji, přestaňte si stěžovat a bolest zmizí.“

„Svět je kapkou bláta visící v nekonečnu a člověk je zvíře, které udělalo kariéru.“

„Konáš-li svou povinnost, budiž ti lhostejné, zdali přitom strádáš zimou či vedrem, zda-li jsi ospalý či dost vyspalý, zdali tě zahrnují hanbou či chválou a zdali umíráš či konáš něco jiného. Neboť také umírání je jeden z našich životních úkolů, proto postačí také v této věci dobře splnit svou povinnost.“

„Jen jedna věc je cenná na světě - aby člověk strávil život v pravdě a spravedlnosti.“

„Náš život je takový, jakým ho učiní naše myšlenky.“

„Smrt se nám celý život směje. Proč bychom se my nemohli smát jí.“

„Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek.“


Další vybraní autoři

> Seneca > Karel Čapek > Konfucius > Matka Tereza > John Lennon
< Zpět na výpis autorů