Julius Zeyer citáty


„Ženu ani květinou neudeř !“

„Národ, který si netroufá snít o své samostatnosti, není hoden, aby žil.“

„Um jest otec, slovo tvůrčí syn a spojení jejich jest štěstí.“

„Ctnost ženy není hluboká jako moře, ale zloba její nemá konce jako svět.“

„Čest je pouze jedna, čest muže a člověka ...“

„Je někdy slovo jako mocný klíč, jenž otevírá zámky silné tak jako osud sám.“

„Být dobrým člověkem je víc, než být velkým.“

„Manželství je radostí na měsíc a starostí pro celý život.“

„Láska je bezedná propast, kteráž snad v pekle ústí; proto zachvívá se, kdo na jejím pokraji se octnul - a přec vrháme se s do ní šílenou radostí!“

„Toužit po lásce ještě neznamená milovat.“

„Co je všem skryté, to láska uhádne.“

„Láska jako dech boží duje, kam chce.“

„Ženy zůstávají stále dětmi, které žijí z očekávání.“

„Žena zkrocená miluje hloub než žena vzdechy získaná.“

„Smrt není konec všeho! Je začátek nové bolesti!“

„Dům bez knih je jako tělo bez duše.“


Další vybraní autoři

> Matka Tereza > Dalajláma > Kurt Cobain > Napoleon Bonaparte > Karel Čapek
< Zpět na výpis autorů