Jiří Žáček citáty


„Existuje fůra chytrých a elegantních definic lásky, existuje i heslo láska v encyklopediích, ale protože jsme každý jiný, každý také miluje jinak. Člověk velkorysý velkoryse, malicherný malicherně, křivák křivácky. Zkazit se dá všecko. I láska.“

„Ženy chtějí, abys měl rozum jen proto, aby tě o něj mohly připravit.“

„Nejsou ženy nedostupné, jenom chtějí zvýšit vstupné.“

„Rodinný kruh často mívá podobu trojúhelníka.“

„Kdo si ustavičně obléká cizí životy, jeho vlastní mu sežerou moli.“

„Doba kráčí vpřed a svět se předhání. Už i blbci mají vyšší vzdělání.“

„Kdo se umí nudit, tomu připadá život delší.“

„Všichni víme, jak vychovávat cizí děti.“

„Co je platné, že lež má krátké nohy, když pravda je má tak často chromé.“

„Vojevůdce je voják, který statečně prolévá cizí krev.“

„Čas, že jsou peníze? Zkuste si uložit v bance mládí a vyzvednout si je po padesáti letech.“

„Kolikrát se rodiče obětují pro děti jen proto, aby jim to mohli vyčítat.“

„Rozum má své meze, ale omezenost je neomezená.“

„Tomu, kdo miluje, dá srdce vždycky mat.“

„Svět redukovaný mužskou logikou potřebuje trochu ženské nevypočitatelnosti a tajemství. Ale také - svět decimovaný mužskou agresivitou potřebuje ženskou něhu. Co si však počít s chudinkami, které si nechaly vsugerovat, že něha je přežitek, že muž je vlastně soupeř nebo dokonce nepřítel, kterého je třeba deklasovat, a nejlépe mužskými metodami? Svět je sice zařízen spíš pro muže než pro ženy, ale sotva se zlepší tím, že místo mužů a žen budou jen muži různého pohlaví.“

„V osmnácti ví muž o ženách vše, ve třiceti zjistí, že neví nic.“


Další vybraní autoři

> Mark Twain > William Shakespeare > Sigmund Freud > Johann Wolfgang Goethe > Woody Allen
< Zpět na výpis autorů