Jaroslav Vrchlický citáty


„Závist a pýcha jsou mramoroví lvi.“

„Dokud žijeme, učíme se žít.“

„Zrada jest hydra, která sama sebe stráví.“

„Po něčem toužit jest již důvod k žití.“

„Člověk slevuje ustavičně, a v tom je vlastně celá životní filozofie: slevovati z ideálů svých a mladistvého poblouznění.“

„Člověk - síla zušlechtěná jiskrou ducha myslícího, posvěceného utrpením, zmohutnělá sny a prací.“

„Proti skvělým vlastnostem druhého není jiné obrany než láska.“

„O cenu tvoji může býti hádka však o výsledku zprávu dá jen žeň.“

„Rozloučení těžké jest, však v něm je život!“

„Ten nikdy mnoho nevykoná, kdo jen své slzy počítá.“

„Láska je pramen, který překážkami vyrůstá.“

„Člověk musí mít něco, co by mohl zbožňovat, jinak je jeho život prázdný.“

„Mnoho zmůže síla duše, mnoho víra, mnoho naděje, ale všechno zmůže jedině láska.“

„Láska je prales, do kterého když někdo jednou vstoupí, je okouzlen a nenajde cestu zpět.“

„Člověk jest nevinen v bolesti své. On neřekl otci: Zplodiž mně, a matce své: podej mi prs života svého. On plakal, když se narodil, ale rodiče jeho smáli se při zplození jeho. Jaká ironie!“

„Srdce ženy nemůže být bez lásky.“


Další vybraní autoři

> Konfucius > William Shakespeare > John Lennon > Sofoklés > Dalajláma
< Zpět na výpis autorů