František Vymazal citáty


„Rozumný počíná mysliti tam, kde hloupý přestal.“

„Někteří lidé vynaložili celý svůj život na to, aby zemřeli bohatí.“

„Peníze daruj, ale nepůjčuj. Dar ti způsobí nevděčníka, půjčka nepřítele.“

„Rozumný řekne málo slovy mnoho, nerozumný neřekne mnoha slovy nic.“

„Rodiče odpouštějí svým dětem velmi neradi ty chyby, které jim sami vštípili.“

„Smuteční šaty jsou ženám první útěchou ve smutku.“

„Malá lež tě dovede dál než velká pravda.“

„Pes je pravděpodobně nejlepší přítelem člověka proto, že nám neradí, nepůjčuje si od nás peníze a neobdarovává nás tchyněmi.“

„Hloupost se tlačí dopředu, aby byla viděna; rozum ustupuje, aby se díval.“

„Rozumný člověk má vědět, co třeba mít v hlavě a co se má hledat v knihách.“

„Kdyby byl Bůh svolal ku stvoření světa komisi, nebylo by posud světa.“

„Někteří lidé vynaloží celý svůj život na to, aby umřeli bohatí.“

„Přátelství je jako tokajské víno; všude ho prodávají a nikde není pravé.“

„Hlupák se stává nebezpečným teprve tehdy, když počne přemýšlet.“

„Rozumnější ustoupí. Smutná pravda. Na této pravdě se zakládá světovláda hlouposti.“

„Mnohý žák prospívá špatně jen proto, že má víc rozumu než učitel.“


Další vybraní autoři

> Kurt Cobain > Johann Wolfgang Goethe > Napoleon Bonaparte > Mark Twain > Albert Einstein
< Zpět na výpis autorů