Francois Fénelon citáty


„Člověk není nikdy tak vynalézavý, jako když jde o to, aby oklamal sám sebe a umlčel výčitky.“

„Láska, to je mocná říše tohoto světa, v níž ženy dobývají trůnu proto, že lžou nejpřesvědčivěji.“

„Odvaha je ctností jen tehdy, když je podmíněna šikovností, jinak je to pohrdání životem.“

„Člověk není člověkem, když miluje jen sebe.“

„Člověk ponižuje sebe sama na úroveň zvířete, miluje-li jen sebe.“

„Láska bez vznešených úmyslů - to je jen řada probdělých nocí v milostném objetí s cílem být uspokojen, nikoliv šťasten.“

„Přátelství k ženám - to je pokrm srdce podávaný za studena.“

„Čím víc mluvíte, tím míň si lidé zapamatují.“

„Čím více mluvíte, tím méně si lidé zapamatují.“

„Člověk se nemá nikdy zpít při milování chtíčem do té míry, aby nebyl schopen lásky.“

„Našimi poklady jsou: zdraví, prostý život, láska ke ctnosti, shoda se sousedy, příchylnost k přátelům, skromnost k blahobytu, pevnost v neštěstí, smělost hovořit vždy pravdu, odpor k lichotkám.“

„Milovat znamená nepovznášet se na toho druhého, ale snižovat se k němu.“

„Člověk není člověkem, miluje-li jenom sebe.“


Další vybraní autoři

> Karel Čapek > John Lennon > Sir Winston Churchill > Kurt Cobain > Matka Tereza
< Zpět na výpis autorů