Cyril Northcote Parkinson citáty


„Parkinsonův třetí zákon: Narůstání přináší složitost a složitost přináší rozklad.“

„Hloupost vysokého úředníka může být totiž v některých případech užitečná. Některé autority dokonce tvrdí, že určitá míra hlouposti je nutná.“

„Muži jen málokdy vědí, co je přitahuje.“

„Člověk, kterému máme vyplácet rentu, bude žít věčně.“

„Výdaje rostou úměrně k příjmům.“

„Muž, kterému je odepřeno rozhodovat o důležitých věcech, začíná považovat za důležité to o čem rozhodovat smí.“

„Nejmodernější způsob, jak se zbavit šéfa, spočívá v uplatnění vědeckých metod řízení.“

„Generál se může dostat do situace, kdy musí nařídit, aby se most vyhodil do povětří, i když ví, že část jeho vlastních lidí je ještě na druhé straně.“

„Pokud máte napsat jeden dopis, zabere vám to celý den. Pokud jich máte napsat tucet, napíšete je také za jeden den.“

„Reakce neschopného člověka je vždycky stejná a jeho odpověď neměnná: Já za to nemůžu.“

„Každá instituce, která zaměstnává více než sto lidí, je soběstačná; může fungovat sama pro sebe a nepotřebuje styk s veřejností.“

„Pokrok ve světě je nepřímo úměrný počtu vycházejících odborných časopisů.“

„Manželství má mnohem lepší vyhlídky, když není pro žádného z partnerů jedinou životní náplní.“

„Stáří manželky se má rovnat polovičnímu stáří manžela plus sedm.“

„Dokonalost, jak víme, je konečná, a konec znamená smrt.“

„Manželství z lásky je svazek dvou lidí, kteří si byli souzeni od počátku světa. Všechny překážky hravě odstranili, neboť jsou to lidé, kteří se k sobě ideálně hodí a žádný z nich by nemohl žít ve šťastném manželství s někým jiným.“


Další vybraní autoři

> Mark Twain > Konfucius > William Shakespeare > Kurt Cobain > Sigmund Freud
< Zpět na výpis autorů