Avicenna citáty


„Jednou rukou už pacient lékaři nezatleská.“

„Medicína není z věd obtížných.“

„Hvězda jest jednoduché kulovité těleso, jehož přirozené místo je sama sféra. Jeho úkolem je vydávat světlo. Nepodléhá ani vzniku, ani zániku a pohybuje se kolem středu, který leží mimo.“

„Vesmír jest souhrn všech jednoduchých fyzických těles.“

„Všechny záhady světa jsem uměl vysvětlit, od temna prachu země po zenit. Z pout myšlenek a klamů jsem se osvobodil. Záhadu smrti neumím rozuzlit!“

„Člověk je substance smrtelná, vyjadřující myšlenky řečí.“

„Děje tohoto světa jsou výsledkem tří faktorů: přirozenosti, lidské vůle a náhody.“

„Kdo zanechal tělesných cvičení, často churaví, neboť síla jeho orgánů následkem nedostatku pohybu slábne.“

„Věda je spekulativní činnost, kterou se člověk snaží upevnit ve své duši základ všeho toho, co existuje, a také získat to, co je ne-zbytné pro vývoj jeho morální odpovědnosti.“

„Zlo není opakem dobra, je jen jeho překážkou.“

„Zákony mají být přizpůsobeny mravům a zvykům různých národů.“

„Pravá únava je z nevědomosti, protože ta je nemocí duše. Osvobodit se od ní znamená záchranu, věčný klid a stálou rozkoš.“

„Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je možné dvěma způsoby: věděním a činností.“

„Člověk znovu a znovu pociťuje potřebu spojovat se sobě podobnými, dáti jim poznati svoje myšlenky, dovídat se o myšlenkách bližního. Pro reprodukci je mu nutno, aby žil ve společnosti. Osamění je mu osudné, zbavuje ho základních prostředků existence.“

„Hluboká řeka se nezkalí, když byl do ní hozen kámen, stejně tak člověk. Zlobí-li se pro urážky, není řekou, nýbrž kalužinou.“

„Když přítel s nepřítelem mým se baví vesele, mně není třeba toho přítele!“


Další vybraní autoři

> William Shakespeare > Napoleon Bonaparte > Dalajláma > Sofoklés > Oscar Wilde
< Zpět na výpis autorů