Aristoteles citáty


„Ty chceš vědět, proč jsem přerušil učený rozhovor, abych se ohlédl za krásnou ženou? Lituji tě, můj příteli, protože tohle byla otázka slepce.“

„Jsme tím, co opakovaně děláme. Dokonalost není čin, ale zvyk.“

„Kdyby na zemi vládla láska, nepotřebovali bychom žádné zákony.“

„Na povahu ženy se musíme dívat z toho hlediska, že trpí přirozenou nedokonalostí.“

„Zkušenost na rozdíl od vědění ví, ale neví proč.“

„Metafora je poznávací znak génia: člověk, který dovede vytvořit metaforu, dovede rozpoznat i to, co se sobě vzájemně podobá.“

„I myšlení občas škodí zdraví.“

„Největší hloupost je diskutovat o hlouposti s hloupými.“

„Jedni šetří, jako by měli žít věčně, druzí utrácejí, jako by měli hned zemřít.“

„Přítel je ten, kdo se spoluraduje z dobra, jehož se dostane druhému, a kdo spolu s ním cítí bolest, když má zármutek, ne snad z nějakého jiného důvodu, ale pouze kvůli němu.“

„Přítel, to je jedna duše přebývající ve dvou tělech.“

„Po souloži je každý tvor smutný.“

„Přítel je jedna duše ve dvou tělech.“

„Přítel všech - přítel nikoho.“

„Milovat znamená přát bližnímu to, co považujeme za dobré z lásky k němu a nikoli k sobě.“

„Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný.“


Další vybraní autoři

> Johann Wolfgang Goethe > Seneca > John Lennon > Kurt Cobain > Karel Čapek
< Zpět na výpis autorů