Oblíbené kategorie
3 vybrané citáty

„Proto máme dvě uši a jedna ústa, abychom více poslouchali a méně mluvili.“

Zénón z Kitia

„Nevědomost, blud a nízká pověra činí člověka celkem bezmocným.“

Emile Zola

„Ne vy máte hovořit o zásluhách, ale ať lidé hovoří o vás.“

Michail Ivanovič Kalinin