Oblíbené kategorie
3 vybrané citáty

„Cíl je souhrnem prostředků vynaložených na jeho dosažení.“

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

„Líbit se nám může vše, vyjma krásy; tu nutno milovat.“

Baldassare Castiglione

„Každý kontakt je k něčemu dobrý.“

Mark Hume McCormack